Rådsmøte 0904.2018

Til stede: Miriam Nesbø, Eivind Rindal, Snorre Vestli, Bjørg Helene Andorsen, Sveinung Heide Vaskinn, og Bernhard Kvaal

Sak 16/18: Godkjenning av regnskap og årsberetning

Rådet har behandlet Studentersamfundets regnskap og årsberetning for 2017. Rådet finner at det er formelt i orden, og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet og årsberetningen for 2017.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.