Rådsmøte 30.04.2018

Til stede: Eivind Rindal, Sveinung H. Vaskinn, Bernhard Kvaal, Snorre Vestli, og Miriam Nesbø

Forfall: Bjørg Helene Andorsen

Sak 17/18: Siden sist

Oppdatering på hendelser og aktivitet siden sist Rådsmøte.

Sak 18/18: Gjennomgang av Finansstyrepapirer

Diskusjon rundt saker til kommende FS-møte.

Sak 19/18: Økonomi og storsalsinvolvering

Rådet diskuterte de økonomiske rammene rundt nybygg, og øvrig økonomisk aktivitet. Tilknyttet dette temaet er Storsalens rettigheter til innsyn og medbestemmelse.

Vedtak

Rådet ber Finansstyret utarbeide en instruks for finansforvaltning, samt redegjøre for praksis for disponering av fullmakt for bankkonti, ved Studentersamfundet i Trondhjem.

Sak 20/19: Utfordring til Rådet på modernisering av lover tilknyttet «Studentersamfundets oppslagstavler»

Rådet diskuterer saken videre

Sak 21/18: Anke

Rådet har mottatt en anke i disiplinærsak, og behandler den fortløpende.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.