Rådsmøte 04.05.2018

Til stede: Eivind Rindal, Sveinung H. Vaskinn, Bernhard Kvaal, og Snorre Vestli

Forfall: Bjørg Helene Andorsen og Miriam Nesbø

Sak 22/18: Anke i disiplinærsak V01/2018

Vedtak

Rådet har behandlet anken og finner saken såpass alvorlig at straffen skjerpes. Medlem nummer 093465 utestenges fra Studentersamfundet i Trondhjem i 6 uker til og med 10.06.2018. Rådet finner det skjerpende at medlemmet har hatt flere sentrale tillitsverv.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.