Rådsmøte 28.05.2018

Til stede: Miriam Nesbø, Snorre Vestli, Bjørg Helene Andorsen, Bernhard Kvaal og Sveinung Heide Vaskinn

Forfall: Eivind Rindal

Sak 23/18: Siden sist

Oppdatering på hendelser og aktivitet siden sist Rådsmøte.

Sak 24/18: Møteplan og møtevakter høsten 2018

Rådet setter møtedag for høsten 2018, og bestemmer møtevakter for de første Samfundsmøtene for høsten

Sak 25/18 Behandling av Finansstyrepapirer

Vedtak

Rådets leder bes ta opp uteblivende FS-papirer med Studentersamfundets Daglige leder

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.