Rådsmøte 04.09.2018

Til stede: Snorre Vestli, Bjørg Helene Andorsen, Bernhard Kvaal, Eivind Rindal og Sveinung Heide Vaskinn

Forfall: Miriam Nesbø

Sak 26/18 Behandling av Finansstyrepapirer

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.