Rådsmøte 29.10.2018

Til stede: Miriam Nesbø, Snorre Vestli, Bjørg Helene Andorsen, Eivind Rindal og Sveinung Heide Vaskinn Forfall: Bernhard Kvaal

!! Sak 31/18: Siden sist Oppdatering

!! Sak 32/18: Behandling av Finansstyrepapirer Rådet har mottatt prossessplanene fra Nybyggkommiteen. Diskusjon knyttet til disse.

Diskusjon av Finnansstyrets øvrige møtepunkter for kommende møte

Sak 33/18: Instruks for finansforvaltning

Finasstyret har delvis besvart Rådets oppfordring

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.