Rådsmøte 26.11.2018

Til stede: Miriam Nesbø, Snorre Vestli, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn og (observatør) Amanda Berstad Forfall: Bernhard Kvaal og Bjørg Helene Andorsen

!! Sak 34/18: Siden sist Oppdatering

!! Sak 35/18: Møteplan for vår 2019 Møtevirksomheten følger samme mønster som 2018 med Finansstyremøte første torsdag i hver måned, og Rådsmøte mandagen før Finansstyremøte

!! Sak 36/18: Behandling av Finansstyrepapirer Diskusjon rundt sakspapirene for kommende Finansstyremøte

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.