Rådsmøte 03.12.2018

Til stede: Miriam Nesbø, Snorre Vestli, Bjørg Helene Andorsen, Bernhard Kvaal, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn og (observatør) Amanda Berstad

Sak 37/18: Besøk av Samfundets nybyggkomitee

Oppdaterer Rådet på nåsiatuasjon og fremtidsplaner knyttet til prosjektet som helhet, samt spesifikt for romplanlegging, reguleringsplaner og finansiering av nybygg

Sak 38/18: Behandling av Finansstyrepapirer

Diskusjon av de viktigste punktene for møtet

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.