Rådsmøte 04.02.2019

Tilstede: Snorre Vestli, Miriam Nesbø, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn og Amanda Berstad

Sak 7/19: Siden sist og planlegging av møtevirksomheten fremover

Oppdatering

Sak 8/19: FS-papirer

Diskusjon rundt FS-papirene

Vedtak
Rådet forventer at kommende saker vedrørende nybygg, herunder skisseprosjekt, forproskjekt og kontrahering, skal behandles i henhold til prosedyre for behandling av budsjettsaker som er å finne i Studentersamfundets lover §7.10

Sak 9/19: Gjennomgang av lovene og Rådets vevområde

Rådet har hatt en gjennomgang av lovene, og verifisert at disse er ajourført.Vevområdet er også blitt oppdatert.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.