Rådsmøte 04.03.2019

Tilstede: Snorre Vestli, Miriam Nesbø, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn, og Bernhard Kvaal og Amanda Berstad

Sak 10/19: Siden sist og planlegging av møtevirksomheten fremover

Siden sist er Frida Jerve valgt som påtroppende leder av Studentersamfundet i Trondhjem. Rådet anser at valget ble gjennomført på en god møte.

Sak 11/19: FS-papirer

Diskusjon rundt FS-papirene

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.