Rådsmøte 01.04.2019

Tilstede: Snorre Vestli, Miriam Nesbø, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn, og Bernhard Kvaal og Amanda Berstad

Sak 12/19: Siden sist

Rådet dikuterer aktiviteten siden sist

Sak 13/19: FS-papirer

Rådet har gjennomgått Finansstyrepapirene

Sak 14/19: Godkjenning av årsmelding og regnskap

Vedtak
Rådet har behandlet Studentersamfundet i Trondhjems regnskap for 2018. Rådet finner det formelt i orden og anbefaler generalforsamlingen å godkjenne regnskapet for 2018.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.