Rådsmøte 04.04.2019

Tilstede: Snorre Vestli, Miriam Nesbø, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn, og Amanda Berstad

Sak 15/19: Innstilling til Finansstyret

Rådet innstiller følgende medlemmer for perioden 2019-2021:

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.