Rådsmøte 07.05.2019

Tilstede: Snorre Vestli, Miriam Nesbø, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn, og Amanda Berstad

Sak 16/19: Siden sist

Rådet diskuterer hendelsene siden sist Rådsmøte. Generalforsamlingen var i fokus for samtalen

Sak 17/19: Møteplan for høsten

Rådet setter møteplan for høsten 2019

Sak 18/19: Disiplinærmakt

Rådet diskiuterer disiplinærsystemet på Samfundet

Sak 19/19: UKA-19

Rådet diskuterer UKEovertakelse av huset, disiplinærmakt, samt egen rolle under UKA

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.