Rådsmøte 19.08.2019

Tilstede: Alle

Sak 22/19: Siden sist

Blandt annet deltok Rådet på Finansstyrets sommerseminar. Det inneholdt i år gode samtaler om nybygg. Rådet har ellers hatt gode møter med de som er involvert i disiplinærprosessen. Ellers ble møter med Nybyggkommiteen hold

Sak 23/19: Finansstyrepapirer

Rådet ser gjennom sakspapirene for det kommende Finansstyremøtet, og diskuterer disse. Rådet gjør dette for å kunne kommentere på saker som skal opp i Finansstyret.

Sak 24/19: Nybygg

Diskusjon rundt viktigheten av at Rådet har innsyn i Prosjekthotellet og styrestrukturene fremover

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.