Rådsmøte 26. august 2019

Tilstede: Amanda Berstad, Eivind Rindal, Sveinung Heide Vaskinn, Bernhard Kvaal og Miriam Nesbø

Sak 25/19: Spørsmål fra FS om hvordan behandle "nybyggsaker" i Storsalen

Rådet opprettholder vedtak 8/19

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.