Rådsmøte 09.09.2019

Tilstede: Miriam Nesbø, Amanda Berstad, Sveinung Vaskinn, Snorre Vestli og Eivind Rindal

Sak 26/19: Siden sist

Samtale med ny Husmann

Sak 27/19: Finansstyrepapirer

Rådet ser med interesse på organiseringen som ser ut til å bli tydelig. Spesielt tilstedeværelsen av en Styringsgruppe er gledelig

Sak 28/19: Nybygg

Diskusjon rundt underlaget til fyllinga i Nidelva, og fremgang i saken. Storsalsinvolvering, med god nok tid til å vurdere saken blir svært viktig.

Sak 29/19: Disiplinær

Rådet ser behov for å gå gjennom Rådets anbefalinger rundt straffeutmåling i disiplinærsaker. Miriam, Snorre og Eivind tar tak i dette utover høsten. (Rådets arbeidsutvalg - RAUt)

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.