Rådsmøte 07.10.2019

Tilstede: Miriam Nesbø, Amanda Berstad, Sveinung Vaskinn, Snorre Vestli og Eivind Rindal

Sak 30/19: Møte med FS

Diskusjon rundt kommende beslutningspunkt og behandling i Storsalen for Nybygg

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.