Rådsmøte 28.10.2019

Tilstede: Miriam Nesbø, Amanda Berstad, Sveinung Vaskinn, Snorre Vestli, Eivind Rindal og Bernhard Kvaal på telefon

Sak 31/19: FS-papirer

1. Arkeologiske utgravinger

Spørsmål oversendt til Finansstyret:

I samsvar med Rådets oppgaver så følger vi nå opp saken med en framtidig utbygging av Fengselstomta. Rådet ønsker noen ufyllende opplysninger knyttet til revidert saksframlegg av 28 okt 2019.

I forslaget til kontrakt med NTNU Vitenskapsmuseet om arkeologiske utgravninger så er kostnadsrammen 1,7 millioner. I siste saksframlegg skrives det at man har forhandlet ned kostnadene til ca 1,2 millioner. Betyr det at det har kommet en ny avtale på bordet eller er det fortsatt den med ramme 1,7 millioner som er signert og gjeldende?

Ellers har Rådet oppfattet det slik fra FS at det er liten eller ingen risiko for at det under arkeologiske utgravninger dukker opp helt uventede forhold.

I forslaget til kontrakt så beskrives det en rekke plikter for Samfundet i punkt 8 - Spesielle bestemmelser. I saksframlegg er det ingen beskrivelse av disse med mulig tilhørende kostnader. Er disse kostnadene analysert og budsjettert, eller er noen av disse allerede gjennomført ?

Det er også forpliktelser i nevnte punkt til å inngå avtaler om adgang til eiendommer, grunneiere etc. Er disse avtalene tegnet eller ansees det som lite risikofylt å få det gjennomført ? Hvis man ikke har vært i kontakt med grunneiere etc og man ikke oppnår avtaler - er det slik at avtalen med NTNU kanselleres ?

2. Godt å se at det jobbes med driftsbudsjettene etter Nybygg, og vi gleder oss til å se mer av

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.