Rådsmøte 25.11.2019

Tilstede: Amanda Berstad, Miriam Nesbø, Sveinung Vaskinn, SNorre Vestli og Eivind Rindal

Sak 32/19: Besøk fra Arkivet

Rådet hadde en opplysende samtale med Samfundets Arkivar, Oda Sofie Sundet, om Arkivets rolle i den moderne tid. Vi ser Fram til å bistå Arkivet i framtida for å opprettholde et godt og hensiktsmessig arkiv fro Studentersamfundet.

Sak 33/19: FS-papirer

Diskusjon rundt kommende saker

Sak 34/19: Nybygg

Diskusjon rundt status og behandlig i Storsalen

Sak 35/19: Samfundsretten

Rådet har fått spørsmål fra Styret om hvordan Samfundsretten fungerer, Rådet dikuterte lovene og avklarte et møte med Styret om saken

Sak 36/19: Gjensjefkollegiet og Rådet

Historisk har ikke Rådet sett det som sitt sted å være observatør i GSK, selv om dette er Rådets rett. I senere tid får Rådet en rekke spørsmål fra GSK, og har bedt om å bli satt på GSK-epostliste, samt vil følge opp GSK nærmere. Rådet anser på tross av dette at GSK er et forum for gjengene, og ønsker å vøre forsiktige med å endre dynamikken.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.