Rådsmøte 09.12.2019

Tilstede: Alle

37/19 Siden sist

38/19 Initsierende prat om kommende FS-sammensetning

Muntlig på møtet

39/19 Gjennomgang av tankene rundt funksjonen og lovene knyttet til “samfundsretten”

Muntlig på møtet

40/2019 FS-papirer

41/2019 RAUt - Rådets arbeidsutvalg

Rapporterer om framdrift på oppdatering av disiplinærunderlaget til Rådet (det som Rådet og Styret bruker for å se hva Samfundet har hatt for vane å dømme folk for, og hvor lenge)

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.