Rådsmøte 06.12.2020

Tilstede: Alle

1/20 Budsjettpresentasjon ved Dag

muntlig på møtet

2/20 Info om fylling ved Dag

Muntlig på møtet

3/20 konstituering

Leder: Sveinung Nestleder: Eivind Sekretær: Miriam Medlemmer: Amanda, Snorre og Bernhard

4/20 vedtak budsjett 2020

Vedtak: Rådet har behandlet Finansstyrets forslag til budjett for Studentersamfundet i Trondhjem for 2019, og finner at det er i tråd med gjeldende lover og vedtak. Rådet anbefaler Studentersamfundet å godkjenne forslaget

5/20 disiplinærsak

6/20 Lovendringsforslag for endring av §2.5

Presenteres 1. Feb, avgjøres lørdagen etter

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.