Rådsmøte 06.04.2020

Tilstede: Miriam Nesbø, Amanda Berstad, Snorre Vestlig, Eivind Rindal, Bernhard Kvaal og Sveinung Vaskinn

Sak 19/20: Siden sist

Muntlig på møtet

Sak 20/20: FS-kandidater

Muntlig på møtet

Sak 21/20: Samfundet og korona

Oppdateringer fra Finansstyret rundt nedstenging, mulig gjenåpning og genfors i august, samt hvordan situasjonen påvirker økonomien til Studentersamfundet i Trondhjem og dets aktivitet.

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.