Rådsmøte 14.04.2020

Tilstede: Miriam Nesbø, Amanda Berstad, Snorre Vestlig, Eivind Rindal, Bernhard Kvaal og Sveinung Vaskinn

Sak 22/20: Siden sist

Muntlig på møtet

Sak 23/20: FS-kandidater

Muntlig på møtet

Sak 24/20: FS-papirer

Diskusjon rundt sakene til FS-møtet

Sak 25/20: Plan framover

Behov for å få budsjettet presentert

Ekstra viktig med samtale med påtroppende Styre, i tillegg til samtale rundt disiplinnærrollen til Styret

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.