Rådsmøte 12.05.2020

Tilstede: Miriam Nesbø, Snorre Vestlig, Eivind Rindal, Bernhard Kvaal og Sveinung Vaskinn

Sak 26/20: Presentasjon av den økonomiske og praktiske situasjonen ved leder av Finansstyret

Studentersamfundet følger rådene fra myndlighetene

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.