Rådsmøte 27.05.2020

Tilstede: Miriam Nesbø, Amanda Berstad, Snorre Vestlig, Eivind Rindal, Bernhard Kvaal og Sveinung Vaskinn

Sak 27/20: Presentasjon av regnskap og årsberetning for 2019 ved leder av Finansstyret

Muntlig på møtet

Lenker: Start


Dette er kun en avskrift av protokollen. Dersom det er uoverensstemmelser mellom avskriften og den fysiske protokollen, er det sistnevnte som er riktig.